ISO 9001:2015

International Organization for Standardization

ת"י 9001 ISO הינו תקן בינלאומי המגדיר דרישות לניהול איכות.

מערכת ניהול האיכות של עמינח נבחנה ונסרקה ע"י מכון התקנים הישראלי ונמצאה מתאימה לדרישת התקן הישראלי והבינלאומי, ת"י 9001:2015.

בתחום פיתוח,  ייצור ומכירה של רהיטים מעץ ומתכת. מזרני קפיצים וספוג, ספות נוער, מוצרים מרופדים ופוליאוריתן מוקצף לתעשייה.