Safe-Sleep

מערכת Safe Sleep למניעת קרינה אלקטרומגנטית

 שאלה :

האם במוצר שרכשתי בעמינח קיימת מערכת למניעת הקרינה האלקטרו מגנטית?

תשובה :

כן, מזה כ – 5 שנים קיימת מערכת SAFE SLEEP למניעת שדות אלקטרומגנטיים לשינה בטוחה ורגועה.

בכל המערכות המתכוננות של עמינח ,קינג קויל , סוויס פלקס , ספפה , מיטה וחצי  : מיטות מתכוננות להורים , ספפה, מיטה וחצי  ו –XL.

שאלה :

האם ניתן להוסיף במיטה שרכשתי לפני שנים את מערכת SAFE SLEEP?

תשובה :

כן, במערכת מתכווננת שנרכשה לפני שנים  אכן ניתן להוסיף את המערכת SAFE SLEEP .

פנה אלינו לביצוע שדרוג והתקנת המערכת.

ניתן לבצע את השדרוג  למערכת SAFE SLEEP בבית הלקוח .

שאלה :

כיצד פועלת מערכת SAFE SLEEP?

תשובה :

מערכת SAFE SLEEP מנתקת לחלוטין את זרם החשמל במצב שינה (למעט סוללת הגיבוי שמותירה זרם של סוללה שאינו יכול להזיק)

כך שישנים אנו מוגנים לחלוטין כאילו ניתקנו את התקע מהשקע.

שאלה :

כיצד אני יודע האם המיטה המתכווננת שברשותי בעלת מנגנון SAFE SLEEP?

תשובה :

למערכת ה- SAFE SLEEP מספר דגמים ע"פ המוצרים והמותגים השונים

להלן תמונות לזיהוי מהיר וקל .

במוצרי הנוער המנגנון נמצא בשנאי האפור המונח על הריצפה, או במוצרים ותיקים יותר ,מחובר ישירות לשקע החשמל

במערכת מתכווננת קינג קויל ובמשטחים מתכווננים בעלי כפיסי עץ ,נמצא המנגנון בשנאי עם נקודה ירוקה ומחובר ישירות לשקע.

במיטות מתכווננות להורים בהם המשטח והמזרן אינטגרליים , נמצא מנגנון  ה- SAFE SLEEP בשנאי האפור המונח על הרצפה, או במוצרים ותיקים יותר מחובר ישירות לשקע החשמל.