אמון הציבור  – לקידום הגינות בעסקים

קבוצת עמינח נושאת את תו אמון הציבור המהווה הצהרה למחויבות החברה לעמידה בסטנדרט צרכני גבוה והיותה כפופה לבקרה של ארגון אמון הציבור המבוסס על נורמות צרכניות מתקדמות בישראל וכללים בינלאומיים בתחום הצרכני בעולם.

כללי אמון הציבור מתמקדים באמת והגינות בפרסום, גילוי נאות ושקיפות המידע, שירות נאות ואחריות למוצר, כיבוד החוק, הגינות בעריכת חוזים וקיומם ושמירה על פרטיות.

אמון הציבור – אמון הציבור הוא מלכ"ר שהוקם במטרה לשנות את התרבות הצרכנית במדינת ישראל. ארגון אמון הציבור פועל בשיתוף פעולה עם הארגון האמריקני BBB – Better Business Bureau,
הפועל למעלה ממאה שנה בארה"ב, בריטניה וקנדה. ה-BBB הינו מוסד אמין ומוכר בהוויה האמריקנית.

לוגו אמון הציבור

עמינח מחויבת לכללי אמון הציבור המשקפים
סטנדרט גבוה של אמת והגינות בפרסום,
גילוי נאות ושקיפות מידע, שירות נאות
ואחריות למוצר, הגינות בעריכת חוזים ובקיומם,
שמירה על פרטיות וכיבוד החוק.