תקנון מבצעים

תקנון משווקים- דצמבר 2017

תקנון פוליגב - דצמבר 2017

תקנון משווקים נוב' 17

תקנון פוליגב - משווקים נוב' 17

תקנון משווקים אוק' 17

תקנון פוליגב - משווקים אוק' 17

תקנון משווקים ספט' 17

תקנון פוליגב - משווקים ספט' 17