/ ISO 9001:2008

ISO 9001:2008

International Organization for Standardization

ת"י 9001 ISO הינו תקן בינלאומי המגדיר דרישות לניהול איכות.

מערכת ניהול האיכות של עמינח נבחנה ונסרקה ע"י מכון התקנים הישראלי ונמצאה מתאימה לדרישת התקן הישראלי והבינלאומי, ת"י 9001:2008.

בתחום פיתוח,  ייצור ומכירה של רהיטים מעץ ומתכת. מזרני קפיצים וספוג, ספות נוער, מוצרים מרופדים ופוליאוריתן מוקצף לתעשיה.

ייעוץ לפני רכישה:
לייעוץ לפני רכישה חייגו עכשיו 03-6909343 | לשירות לקוחות חייגו 08-9274828